Revuploech Koatstertille spilet foar de 23 ste kear harren Nijjiersrevu mei as titel:

“Oars as oars.”

In revu mei ferskate eleminten oer de sitewaasjes , dy’t we tsjintwurdich yn ‘e wrâld
meimeitsje, mar fansels ek tige werkenbare sitewaasjes út eigen omjouwing.
2019-10-29 22.11.57-1

UITVERKOCHT !

Bestel eenvoudig online je tickets!

SEIS Ûtfierings

De seis útfierings binne dit kear op freed 27 (première) en sneon 28 desimber en
op 3, 4, 10, & 11 jannewaris  yn it Tillehûs yn Koatstertille.

It begjint alle jûnen om 8 oere.

Op sneontejûnen is der yn it skoft en nei ôfrin live muzyk.

Bestel eenvoudig je toegangskaarten online

Contact

Locatie

MFA Tillehus
Goudtsjebomstrjitte 34a
9288 AM Kootstertille

Contact Us

Telefoon: 06-83949882

Email : info@revu-koatstertille.nl