Foarferkeap tagongskaarten.

Op tongersdei 14 Desimber 19:00 is yn MFA Tillehûs de foarferkeap fan de tagongskaarten.

Tagongsprizen:

  • Freed 29 desimber € 12,50 pp
  • Sneon 30 desimber € 15.- ( mei muzyk)
  • Freed 5 jannewaris € 15.- (mei muzyk)
  • Sneon 6 jannewaris €15,- (mei muzyk)
  • Freed 12 jannewaris€ 15,- (mei muzyk)
  • Sneon 13 jannewaris € 15,- (mei muzyk)

Nei dizze foarferkeap jûn binne de tagongskaarten allinnich noch online te bestellen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp